Vilman Varpaat

Hauhon oma jalkahoitola

Arkiapu Maija

Luotettavaa apua arjen askareisiin

Maisemanhoito

Osa hyvinvointia

Green Care- koulutus

Työssä käynnistä on lupa nauttia

Vilman yritysperhe

Vilman Varpaat

Vilman Varpaat on osa Vilman yritysperhettä. Jalkojenhoitaja AT Katri Kranni  tarjoaa jalkojenhoidon ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää palvelua. Jalkojenhoidon palvelu täydentää kestävän kehityksen perusteita, joita yritys edustaa. Jalkojen kunnon ja toiminnan edistäminen on osa ihmisen selviytymistä ja kotikuntoisuuden säilymistä. Rikkoutunut iho jaloissa toimii tulehdusporttina kehoon. Eri sairaudet, synnynnäiset rakennevirheet, vammat, ikääntyminen ja ylipaino aiheuttavat muutoksia jaloissa. Oikein tehdyllä itsehoidolla ja säännöllisellä jalkojenhoitajalla käynnillä ylläpidetään terveyttä.

Ajanvaraus

Vilman Perhehoito

Perhehoitajiksi Katri Kranni ja Juha Rehuttu valmistuivat joulukuussa 2017. Koulutus antaa mahdollisuuden tuottaa vanhusten (= ikääntynyt, joka tarvitsee toisen ihmisen apua arjesta selviytymiseen) perhehoitoa kunnan toimeksiantosopimuksella. Meillä on neljä intervallipaikkaa. Asukkaat asuvat meillä viikon- kaksi kuussa, jotta omaishoitaja pääsee virkistymään ja voimaantumaan. Fysioterapia, jalkahoitoa, kampaajan palveluja voi tilata intervalliviikon aikana toteutettavaksi. Käytössä meillä Green Care- mentelmät. Koira, kanat ja elvyttävä luontoympäristö puutarhassa auttavat meitä parantamaan asukkaiden kuntousuutta.

Green Care

Tiistai kerho toimii teemalla soppaa ja sympatiaa. Yksinäiset, muistisairaat, hoivaa ja huolenpitoa kaipaavat, sairaudesta tai toimenpiteestä toipuvat voivat osallistua pienryhmässä (enintään 6 hlö) virkistävään yhdessäoloon. Toiminnan lähtökohtana on ihmisen kunnioittava kohtaaminen. Arvostamme arkea ja siihen liittyvää toimintaa, mihin kukin osallistuu omien voimavarojensa mukaan.

Perhehoitoliitto

Vilman Luontoyritys

Toimitusjohtaja Juha Rehutun hyvä kunto perustuu vuosia tehtyihin fyysisiin maisemanhoitotöihin. Hoidettu maisema on meistä osa hyvinvointia! Hyvänä referenssinä esittelyt www.hahkiala.com ja www.uiskola.com