Luontohyvinvointi menetelmät (Green Care) on luonnon hyvinvointivaikutusten tietoista käyttämistä hoiva- ja kuntoutuspalveluiden yhteydessä. Toteuttajina on terveydenhotoalan ammattilaiset, jotka ovat täydentäneet osaamistaan lisäkoulutuksella. Koulutus antaa valmiuksia luonto hyvinvointimenetelmien käyttämiseen osana hoiva- ja kuntoutuspalveluja. Perusopinnot sisältävät 16 opetuspäivää. Opetus toteutetaan  kokemuksellisia menetelmiä käyttäen. Green Care -menetelmiä opiskelijat syventävät käytännön harjoittelulla työtehtävissään. Koulutusaika on perusosiossa vuosi ja täydennysosissa vuosi. Täydennysosio sisältää 10 opintopäivää.

TäsmäKoulutukset PK-yrityksille

Green Care- koulutus on hoiva- ja kuntoutuspalveluyrityksissä on yrityksen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistä. Luonto hyvinvointimenetelmien ns.Green Care- menetelmien haltuunotto tuo mitattavia säästöjä yrityksessä. Asukkaat, asiakkaat antavat myönteistä palautetta ja työntekijät kokevat työstään innostumista ja voimavarojen kasvua. Työssä käynnistä on lupa nauttia!