Slide background

Vilman Varpaat

Hauhon oma jalkahoitola

Slide background

Arkiapu Maija

Luotettavaa apua arjen askareisiin

Slide background

Maisemanhoito

Osa hyvinvointia

Slide background

Green Care- koulutus

Työssä käynnistä on lupa nauttia

Vilman yritysperhe

Vilman Varpaat

Vilman Varpaat on osa Vilman yritysperhettä. Jalkahoitaja AT Katri Kranni  tarjoaa jalkahoidon ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää palvelua. Jalkahoidon palvelu täydentää kestävän kehityksen perusteita, joita yritys edustaa. Jalkojen kunnon ja toiminnan edistäminen on osa ihmisen selviytymistä ja kotikuntoisuuden säilymistä. Rikkoutunut iho jaloissa toimii tulehdusporttina kehoon. Eri sairaudet, synnynnäiset rakennevirheet, vammat, ikääntyminen ja ylipaino aiheuttavat muutoksia jaloissa. Oikein tehdyllä itsehoidolla ja säännöllisellä jalkahoitajalla käynnillä ylläpidetään terveyttä.

Ajanvaraus

Vilman Perhehoito

Perhehoitajiksi Katri Kranni ja Juha Rehuttu valmistuivat joulukuussa 2017. Koulutus antaa mahdollisuuden tuottaa vanhusten (= ikääntynyt, joka tarvitsee toisen ihmisen apua arjesta selviytymiseen) perhehoitoa kunnan toimeksiantosopimuksella.

Tammikuussa 2018 alkaa vanhusten päivähoito perhehoitona. Aloitamme tiistaisin teemalla soppaa ja sympatiaa. Yksinäiset, muistisairaat, hoivaa ja huolenpitoa kaipaavat, sairaudesta tai toimenpiteestä toipuvat voivat osallistua pienryhmässä (enintään 6 hlö) virkistävään yhdessäoloon. Toiminnan lähtökohtana on ihmisen kunnioittava kohtaaminen. Arvostamme arkea ja siihen liittyvää toimintaa, mihin kukin osallistuu omien voimavarojensa mukaan.

Toteutamme myös asiakkaan kotiin tehtävää perhehoitoa, omaishoidon apua sekä sosiaalipalveluiden tukipalveluita kuten ikkunanpesua, siivousta, asiointipalveluja Arkiapu Maijan kautta.

Perhehoitoliitto

Arkiapu Maija

Arkiapu Maija tuottaa palveluja kotiin. Usein pienikin palvelu lisää asiakkaan arjen hallintaa ja parantaa elämisen laatua. Elämä tuo meille kaikille tilanteita, joissa tarvitsemme apua. Avun tarve voi olla lyhytaikaista tai jatkua elämän loppuun asti. Oli kyse ikkunoiden pesusta, ulkoilutuksesta tai vaikka yhdessä asioiden hoidosta niin Arkiapu Maija auttaa.

Vilman Luontoyritys

Toimitusjohtaja Juha Rehutun hyvä kunto perustuu vuosia tehtyihin fyysisiin maisemanhoitotöihin. Hoidettu maisema on meistä osa hyvinvointia! Hyvänä referenssinä esittelyt www.hahkiala.com ja www.uiskola.com